ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ມວນຊົນ ຈຳກັດ

 

ເວລາເຮັດວຽກ:

ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນເສົາ, ເວລາ 08:00 AM ເຖິງ 5:30 PM (ວັນເສົາ ເຖິງ 5:00 PM). ປິດເຮັດວຽກໃນວັນພັກລັດຖະການ

 

ໂທລະສັບ: (+856-21) 265588


Address: 168 Phonsinuan Road, Phonsinuan Village,
ຕັ້ງຢູ່ 168 ຖະໜົນ ໂພນສີນວນ, ບ້ານ ໂພນສີນວນ
Sisattanak District, Vientiane Capital. ,
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

 

ອີເມວ: contact@muanson.com

You are using an unsupported web browser
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionnality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website